top of page

Produkty a výzkum

Platební systémy a jejich výzkum

Nejvýznamnější naší činností je výzkum současných tradičních platebních metod s důrazem na její modernizaci a digitalizaci. 

Dle jednotlivých odvětví přinášíme zkušenosti z celého světa s důrazem na možnosti použití nejenom v České republice. 

Věnujeme se především těmto oblastem:

  • Digitalizaci procesů hotovostních plateb

  • Platebním kartám a jejich virtualizaci a integraci plateb na platebních terminálech a v eCommerce. 

  • Přímému bankovnictví a využití PSD2

  • Novým platebním technologiím

Studio 3

Studio3NEW300.png

Doba Coronavirová nám přinesla i pár pozitivních věcí. Kromě těch základních, spojených se solidaritou lidí, uvědomění si strachu o své blízké a o svoje zdraví, také zároveň pomohla k celkové zvýšené ambici o využití online technologií napříč všech činností lidské činnosti. 

Online obchod je téměř pro většinu z nás každodenní rutinou. Práci z domova si mohli vyzkoušet téměř všichni, co tu možnost mají, až v této době. 

 

Vzhledem k nastalé situaci za uplynulých 24 měsíců si uvědomujeme, že je stále možné se zdokonalovat v použití online komunikačních technologií. Obzvláště nyní, kdy naše republika prochází asi nejtěžší zkouškou v naší novodobé historii. 

 

S několika odborníky jsme vytvořili studio s názvem Studio 3, které nám napomáhá k organizaci video-konferencí a webových seminářů pro naše obchodní partnery, kteří rádi využijí naše zkušenosti v oblasti digitálního zpracování zvuku a videa.  

Dnes, po více jak 24 měsících strávených s Covid-19 doma v rámci home office, je více než patrné, že přes počáteční pozitivní nadšení s používáním nových komunikačních nástrojů se ukazuje, že je potřeba nalézt dobrou rovnováhu mezi časem a intenzitou strávenou před obrazovkou počítače a kvalitou a efektivitou této pro některé z nás inovativní činnosti.  

Více naleznete na studio3.live

 

Platební terminály a cloudové 
pokladní SW

black on white-2000x2000.png

one click

one pay

Dnes je všem jasné, že Elektronická Evidence tržeb (EET) už nebude implementována a původní řešení nebude ani dobrovolné.  

 

Obecnou elektronizaci plateb není možné chápat negativně, a proto i během složité coronavirové doby jsme připravili produkty, které mohou využít elektronizaci pro prospěch jednotlivých uživatelů a obchodníků.

 

rámci obecného označení Pay Like Me neboli "plať si jak chceš" jsme vytvořili novou škálu funkcí, která umožňuje obchodníkům využívat moderní technologie a propojuje elektronické obchodování s klasickým, dnes již opět otevřeným obchodem.  

Při vývoji našeho řešení jsme se především věnovali možnostem rozvoje nových platebních metod využívajících nejenom platby pomocí platebních karet, ale také i prostřednictvím platebních peněženek i včetně plateb přímých. (okamžité platby z účtu klienta na účet podnikatele) Součástí jsou i jednoduché nástroje pro podporu marketingu. 

Nás postoj při vývoji aplikace pro platební terminály nebyl postaven na strohé podpoře EET, ale spíše na snaze tuto nutnou předcházející vlnu využít ke zlepšení technologických možností na straně drobných prodejců zboří a služeb.
 

Naší snahou bylo pomoci s provozem a údržbou celého komplexního systému a to vše díky moderním technologiím a digitalizací celého procesu. Nicméně pro zákazníky například na Slovensku se nic nemění stále podporujeme tzv. "Slovenský fiškál", kde taktéž prodáváme naše řešení. 

Zároveň jsme připravili portál pro vývojáře, kteří napomohou v implementaci pro zákazníky, kteří potřebují větší a složitější implementaci. 

Více na www.paylikeme.cz/sales

Payment Software Devepment

one pay

V rámci našich několika-letých zkušeností s vývojem platebních aplikací jsme společně s našimi partnery vyvinuli unikátní platební řešení, které je provozované na terminálech od renovovaných výrobců. Zaměřujeme se především na terminály s operačním systémem Android.

 

Zároveň provozujeme platební konzultace při výběru vhodných partnerů pro akceptaci platebních karet a provozujeme online onboarding zákazníků.  

více informací na www.paylikeme.cz/cardpayments

 

Digitální acquiring 

black on white-2000x2000.png

one nation

PSD2

ZNPAY_logo_Small.png

Cross Border Acquireři v současné době přebírají činnosti lokálních bank, které se již nechtějí věnovat vlastnímu acquiringu. Společně s nimi rozvíjíme nové digitální produkty pro zpracování plateb pro klasické platební terminály a zároveň pro eCommerce.

V rámci společné spolupráce rozvíjíme nové produkty, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky karetních asociací. Jedná se především o "Strong Customer Authentification" s napojením na mobilní aplikace vydavatelů karet prostřednictvím API rozhranní bank. 

V rámci rozvoje digitálních plateb rozšiřujeme platební možnosti i o využití trendů spojených s implementací PSD2.

 

Pomáháme s vytvořením inovativního zpracování mobilních plateb prostřednictvím virtualizovaných platebních karet a především prostřednictvím metod využívajících PSD2.  

Rozvíjíme vývojové komunity, které mohou snadněji vytvářet zajímavé produkty a obchodní modely založené na okamžitých garantovaných platbách. 

Nová direktiva Evropské Unie (PSD2) vstupuje postupně do praxe i v České republice.  Ve spojení s instantními platbami se jedná o implementaci garantovaného platebního příkazu mezi jednotlivými bankovními účty klientů prostřednictvím aplikací mobilních telefonů

Více informací naleznete na: www.znpay.cz

Cash Management

/Optimalizace

Zabýváme se digitalizací procesů okolo standardních platebních metod využívajících platby hotovostí. Hlavním cílem je pomáhat účastníkům platebního schématu se vypořádat s optimalizací používání hotovostí.

V dnešní době, kdy nastutuje trend digitalizace, je nutné i nadále sledovat a optimalizovat použití plateb hotovostí, a to především v době, kdy použití hotovosti opět stále roste.  

Card Issuing

Platební karty jsou nejrozšířenějším nástrojem bezhotovosntích plateb a hrají také významnou roli v nastupujících mobilních platbách prostřednictvím digitálních tokenů ve formě jejich virtualizace.  

Pomáháme svým obchodním partnerům s tvorbou nových produktů a jejich obchodních modelů v tradičním i netradičním platebním světě, které je založené na vydávání virtuálních karet. 

bottom of page